fbpx

Heling til Moderjord

Vi er i en tid, hvor jorden virkelig har brug for os. Moderjord, det feminine… 

Måske kan du allerede mærke det i dig selv; en dragen efter mere feminin pleje, sensualitet, skønhed… og ja, vildskab!

Da jeg begyndte min egen seksuelle helingsrejse for nogle år siden, fandt jeg det nærmest naturligt at komme meget mere ud i naturen og forbinde mig med jordens energi –altså have mine bare tæer direkte plantet på jorden, nær træer, planter, insekter og vilde dyr.

Naturen blev et helligt sted for mig, hvor jeg kunne opnå rigtig meget heling fra. Det er, når jeg er ude i naturen, at jeg virkelig får ro og næring, og hvor jeg får kontakt til de dybere dele af mig og til selve jorden, Moderjord.

At hele det feminine i sig selv, handler nemlig ligeså meget om at hele den jord, vi alle bor på.

Som sensuelle kvinder på en rejse tilbage til seksuel heling og feminin uskyldighed og empowerment, er det vigtigt også at ære og elske Moderjord, for hun er, ligesom os, en frodig, saftig gudinde og en plejende moder.

Det er tid til, at vi hører hendes kalden!

Dette emne er lidt anerledes, end hvad jeg ellers har snakket om på min blog, men desto mere er det vigtigt!Agernkongen – og vredensflammen

Jeg har egentlig haft hørt Moderjords kalden i lang tid, men for at sætte en uddybende metafor på, vil jeg gerne fortælle en lille historie.

I tidlig april i år var jeg ude i skoven for at se og mærke forårets kommen. Blandt de blomstrede hvide anemoner og smukke træer, så jeg for mig skovens dybe ro og tilstedeværelse. Foråret så jeg både personificeret i den smukke forårsgudinde Ostara, men også i den maskuline guddom, som i heksereligionen Wicca kaldes for agernkongen eller den grønne mand. Ham så jeg for mit indre øje som et slags træ med en krone og brun grønligt tøj. Og jeg mærkede ham som meget kærlig, lyttende og yderst beskyttende over for skoven, de vilde dyr og jorden (= det feminine).

Jeg har i mange år arbejdet med dyrerettigheder og har derfor perioder i mit liv, hvor jeg kan blive meget påvirket over den måde, vi mennesker behandler andre dyrearter. 

Efter en dyb ransagelse ude i skoven spurgte jeg derfor den grønne maskuline forårskonge: ”Hvad med dyrene?”

Fordi jeg kan simpelthen ikke fatte, hvordan vi kan behandle alle dyrene på sådan en forfærdelig måde. Jeg så for mit indre blik alle de grise, jeg har mødt på slagterier og dyretransporter i min tid som dyreretsaktivist. Og mens jeg havde agernkongen, kunne jeg jo ikke forstå, hvordan han bare kunne lade det ske.

Men med det samme jeg blot tænkte spørgsmålet, var det som om, at der blev sat ild til ham – som en flamme af vrede over, hvad vi mennesker gør mod andre levende væsner og naturen og skovene og planeten. For mit indre blik så jeg, hvordan han lyste helt op i ren vrede, og et lys spredte sig fra ham ud til alle afkroge i hele skoven, som om at han ville tilkalde alle andre væsner og dyr i skoven for at mobilisere alle kræfter for dyrene og mod den ødelæggelse, der lige nu sker mod skovene og jorden. Det var ret så kraftfuldt!

Moderjord siger STOP!

I det øjeblik forstod jeg, at træerne absolut ikke kan lide den ødelæggelse, der sker lige nu mod naturen og dyrene. Og jeg forstod, at vi mennesker i den grad har afkoblet os så meget fra skovene og naturen og fra kontakten med træerne og dyrene, at vi har svært ved at høre Moderjords kalden og træernes vrede over det, der sker af ødelæggelse.

Vi har i så mange år brugt og udnyttet jordens mange kostbare ressourcer. Vi har jaget, fisket, opdyrket jord, bygget og udvidet byer og veje, hugget og brændt træer ned, minet og boret efter olie og andre råstoffer.

Så meget, igen og igen – helt uden at give noget tilbage til naturen!

Men vi har nu brugt al jagt op! Hvor end vi fik det fra, hvem jægeren i stenalderen så end var, så har vi brugt jagt og vores hunger efter kød op. Det kapitel er slut!

Vi har brugt fiskeri op! Vi har brugt havene op! Vi har fisket så meget, at der snart ikke er flere fisk i vores have. Lad os stoppe nu og lade havene hele.

Hvad end vi gjorde i fortiden, og dette inkluderer også i går, så siger Moderjord stop! Nu er det nok! For også hun kan blive vred og fyrig.


En potentiel fremtid med stor Kali ødelæggelse

I vores jagt efter mere rigdom, magt, velstand, materielle goder og bekvemmelighed, er vi nu nået til det punkt, at vi står over for den sjette største masseudryddelse af dyre- og plantearter i hele jordens historie.

Forskere fra FN siger i en stor klimarapport fra 2018, at vi kun har 11 år tilbage til at rette op på skaden, hvis temperaturen ikke skal stige over de 1,5 grader. For hvis den gør det, vil det blive katastrofalt for hele økosystemet! Det vil betyde at verdenshavene vil stige, vejret vil blive vildere, høster vil slå fejl på grund af tørke eller oversvømmelse, og vi vil have knaphed på rent drikkevand (hvilket vi egentlig allerede er på vej til nu på grund af det store pesticide- og antibiotika-forbrug i landbruget). Som resultat af det skiftende vejr vil der komme flere og større strømme af klimaflygtninge, og der vil potentielt komme krig over rent drikkevand, hvis vi ikke gør noget nu!

Det lyder mørkt, men egentlig kan det godt blive endnu mørkere. For det pres der ligger på insekterne kan blive katastrofalt for os alle. Hvis insekterne og bierne dør, så vil den overflod af fødevarer, vi ser i dag i supermarkederne, være fortid.

Moderjord vil gøre sin ting, ligesom hun altid har gjort. Mere vildskab og mere udrensning – ligesom inden og under menstruation. Hun kan sagtens blive den sorte Kali gudinde! Hah! 😀


Plant træer og spis planter!

Men som den store indiske frihedskæmper Gandhi så smukt sagde:

Jorden kan frembringe nok til at opfylde alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed (There is enough on Earth for everybody’s need, but not for everybody’s greed).

– Mahatma Gandhi


Det fantastiske er, at vi alle godt kan leve i overflod og rigdom på jorden!

En af de helt store ting vi kan gøre, er så simpelt at begynde at lytte til Moderjord, ære hendes overflod og simpelthen plante flere træer.

Træer er vores allesammens beskyttere. De absorberer CO2 og hjælper med at rense luften, skaber ilt og holder temperaturerne nede. 

Det er SÅ simpelt!

For at plante flere træer og derigennem få mere skov, biodiversitet og plads til moser og eng for insekter og bier, kræver det selvfølgelig, at vi har arealer til at lave det på. Som det ser ud i dag har Danmark kun 11% skov tilbage. Og en af de store grunde er, at 60% af Danmarks areal er opdyrket til landbrug, hvor 80% af det samlede landbrugsareal bruges til at dyrke foder til mio. af danske dyr i den animalske fødevareindustri (altså, køer, grise, får, høns, kyllinger og fisk).

Den nemmeste, billigste og måske vigtigste handling, som vi alle kan tage for at hele jorden – for ja, der er nødt til at ske handling bag ord – det er at skære drastisk ned på alt kød og animalske produkter. På den måde vil der blive frigjort rigtig store arealer til at plante træer og lave naturområder til gavn for planter, insekter og dyr – og mennesker! FN understreger ligefrem, at alle mennesker i den vestlige verden bør skære sit kødforbrug ned med 93%.

I sig selv forurener den animalske industri helt enormt meget. Den ødelægger skov, tager på vores vandressourcer, udleder store mængder CO2 og forurener jorden og grundvandet med pesticider, antibiotika og kvælstof fra dyrenes afføring, som så ender i havene og skaber massedød for fiskene.

Ikke nok med det: det går altsammen ud over andre følende sansende væsner, dyrene, som i sig selv er helt uskyldige og fortjener absolut ikke det liv, men frihed, respekt og medfølelse <3

Vi bør og skal passe på Moderjord og dyrene og træerne. Moderjord kalder på os og har egentlig gjort det i rigtig lang tid. Forskerne har kendt til alt dette siden 1980’erne. Men nu er der nødt til at komme handling bag. Ikke flere ord. Handling.

Måske bør vi lade agernkongens vredensflamme – eller skal jeg mere kalde det for handlingens lys – skinne og mobiliseres fra træ til træ, kvist til kvist, hus til hus, mund til mund… Hjælpe ham til at sprede budskabet og mobilisere andre til at hele denne smukke jord. Lad os ære og elske jorden, beskytte træerne og dyrene, der også lever her, så vi kan få balance og heling tilbage til det feminine på jorden.Her er en lille liste over, hvad du kan gøre for at hele Moderjord:

1) Skær ned på dit kødforbrug og andre animalske fødevarer.

2) Plant træer og lav anden naturpleje for bier og insekter.

3) Undgå plastik.

4) Køb genbrug og reparer frem for at smide ud og købe nyt.

5) Spis og lev økologisk, ikke kun med fødevarer, men også tøj.

6) Nedsæt flytransport.

7) Kør i elbil, tag cyklen eller offentlig transport.

8) Spred budskabet.
Jeg sender dig så meget kærlighed din vej!

Blessed Be )o(

<3

Helle L.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *